นายวีระศักดิ์กล่าวว่าค่าเข้าชมที่จะถูกเรียกเก็บรวมทั้งรายได้จากการให้บริการเพิ่มเติมในฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนอกเหนือจากธุรกิจหลักในการจัดหาผลผลิตให้กับตลาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่ได้มีนโยบายชัดเจนที่จะกล่าวถึงปัญหาการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีน ในเดือนสิงหาคม 867,000 คนจีนเยือนประเทศไทยลดลง 11.77%

เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ในเดือนกันยายนมีเพียง 648,000 คนเท่านั้นที่เข้ามาชมงานซึ่งลดลงร้อยละ 14.89 เมื่อเทียบเป็นรายเดือน นายวีระศักดิ์ได้ลงความเห็นว่ายืนยันว่าปี 2018 จะมีนักท่องเที่ยวรวมกันสูงกว่า 35 ล้านคนที่จองไว้ในปีพ. ศ. 2560 เขาชี้ให้เห็นถึงความจริงที่ว่าแม้ว่าจำนวนผู้เข้าชมชาวจีนจะลดลงเนื่องจากอุบัติเหตุทางเรือที่เสียชีวิตในภูเก็ตในเดือนกรกฎาคมตัวเลขยังคงสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน